dubbele dekking


1 september 2009

Vraag nummer: 24469  (oude nummer: 13707)

Pasgeleden een Yardenpolis afgesloten, met daarbij een gratis dekking voor mijn zoon van 5. Mijn vrouw heeft een polis lopen bij Ardanta, waarbij mijn zoon óók verzekerd is.

Beide polissen zijn voor 7000,- eur afgesloten. Is mijn zoon nu voor 14.000 gedekt/verzekerd ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als uw zoontje op beide polissen verzekerd is, is er inderdaad een bedrag gedekt van EUR 14.000,-. Het verzekerde bedrag is echter alleen een rekeneenheid waarmee wordt aangegeven tot welk bedrag de feitelijke uitvaartkosten zijn verzekerd. Dat houdt in dat ingeval van onverhoopt overlijden, de uitvaart geregeld wordt door hetzij een uitvaartverzorger van Yarden, hetzij van Ardanta. De kosten worden door de uitvaartverzorger gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij en een eventueel tekort bij de andere verzekeringsmaatschppij. Het restant wordt NIET in contanten uitgekeerd. Heel vaak (maar dat zou u in de polisvoorwaarden moeten kunnen raadplegen of daarover navraag doen bij Yarden resp. Ardanta), blijft het niet benutte deel van het verzekerde bedrag beschikbaar voor een andere medeverzekerde. Kinderen zijn in de regel tot hun 18e gratis meeverzekerd, dus in dat opzicht betaalt u niet "te veel" premie. Vanaf hun 18e moet voor kinderen in de regel wel premie worden betaalt (of een afzonderlijke verzekering worden gesloten). Op dat moment lost de "dubbele" verzekering zich vanzelf op: immers u zet op dat moment maar één van de polissen voort.

Met vriendelijke groet,
J. ZWaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE