Deposit-storting uitvaartverzorging


14 november 2014

Vraag nummer: 40608

Beste heer Zwaanswijk,

Enige maanden geleden is mijn oma overleden. Zij heeft in januari 2002 een deposito-storting gedaan van toen 8000 gulden bij Stichting Verzorgingsfonds Memoriam wat in 2003 is overgenomen door Monuta. Dit bedrag is in de loop der jaren opgelopen tot een hoger bedrag.

Inmiddels zijn de kosten van de uitvaart van dit bedrag afgetrokken en staat er nog een bedrag open van €737,53 euro. De nabestaanden zouden graag dit bedrag willen opnemen, omdat zij geen van allen hun uitvaart door Monuta willen laten verzorgen.

Monuta zegt dit bedrag niet te willen/kunnen uitkeren omwille van de belastingdienst. Zij kunnen echter ook niet aantonen dat mijn oma destijds met de voorwaarden akkoord is gegaan dat uitkering van de openstaande gelden niet mogelijk is. De overeenkomst die zij sturen is eenzijdig getekend en het polisblad dateert van januari 2003 (ten tijde van de overname door Monuta).

Heeft de familie recht om het openstaande bedrag teruggestort te krijgen op hun rekening? En hoe zouden ze dat eventueel gedaan kunnen krijgen?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

ir. D. de Keizer

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel is het niet mogelijk om dit bedrag uitgekeerd te krijgen. Dat heeft niet zo zeer te maken met fiscaliteiten als met het gegeven dat het hier een natura-uitvaartverzekering betreft. Fiscaal gezien was het destijds mogelijk binnen een bepaalde grens, de kosten van een uitvaartverzekering als bijzondere kosten af te trekken voor de inkomstenbelasting. Uitkeren van een geldbedrag kan inhouden dat daarop een fiscale claim rust. Maar dat is op zich niet een bezwaar voor een uitkering in geld. Dat risico ligt immers bij de belastingplichtige. Op grond van een uitvaartverzekering wordt geen geld uitgekeerd, maar tot de in de polis verzekerde waarde de uitvaart verzorgd. Er wordt dus een dienst verleend. Formeel mag een uitvaartverzekeraar ook geen geld uitkeren omdat dit strijdig zou zijn met voorwaarden waaronder de uitvaartverzekeraar een vergunning heeft van De Nederlandsche Bank. Als de verzekerde waarde voor een uitvaart niet ten volle wordt benut, blijft het restant beschikbaar voor een volgende verzekerde.Overigens is uw oma wel akkooord gegaan met de voorwaarden die immers op enig bij het sluiten van de verzekering zijn verstrekt. Zij heeft daartegen althans kennelijk niet binnen een redelijke termijn bezwaar aangetekend waarmee de voorwaarden verbindend zijn.

Vaak hebben uitvaartverzekeraars wel een beperkte mogelijkheid een restantbedrag uit te keren als zij daarvoor toestemming hebben van De Nederlandsche Bank.

Ik adviseer u uw verzoek nogmaals in te dienen bij Monuta.

Met vriendelijke groet,
J.Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE