DELA Depositofonds


24 december 2013

Vraag nummer: 36829

Op 1 januari 2014 heb ik mijn DELA UitvaartPlan (Diensten- en Geldverzekering) opgezegd. De waarde van de polis wordt overeenkomstig artikel 12, lid 3 van de Algemene Voorwaarden van het DELA UitvaartPlan gestort in het DELA Depositofonds en op mijn naam gesteld. Uitkering vindt eerst plaats bij overlijden.
Ik kan mij daar niet in vinden en wens dat het bedrag direct aan mij wordt uitgekeerd.
Door het vaststellen van een (lagere) poliswaarde en het berekenen van extra kosten is DELA m.i. ruim gecompenseerd voor de door haar gederfde inkomsten. Moet DELA nu ook nog de beschikking hebben over het resterende bedrag?
DELA zal zich beroepen op de bepaling “door DELA gehouden” uit het hiervoor genoemde artikel 12. Mijn vraag aan U. In hoeverre kan DELA zich rechtens op deze voorwaarden beroepen en wat zijn er juridisch mogelijkheden om het bedrag toch per heden op mijn bankrekening te ontvangen?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik zie geen juridische mogelijkheden Dela te dwingen de uitkering over te maken. Krachtens de verzekeringsovereenkomst is de uitkering alleen verschuldigd na overlijden van de verzekerde. Daaraan verandert de opzegging niets. Dela handelt overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden.Dat de poliswaarde is verlaagd, is logisch omdat Dela ook geen premies meer ontvangt.

U kunt hooguit Dela vragen of zij bereid zijn de afkoopwaarde (die hoogstwaarschijnlijk lager zal zijn dan de poliswaarde) uit te keren. Maar daartoe verplicht zijn zij niet.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >