Dekking van de verzekering


29 maart 2009

Vraag nummer: 24457  (oude nummer: 12660)

Wijlen mijn zuster en zwager hadden een begrafenisverzekering in natura bij de PC Hooft groep. In deze verzekering staat een clausule dat als je binnen 2 jaar overlijd dat de verzekering dan niet uitkeert. Mijn zuster overleed in juli 2008; verzekering liep c.a. 9 maanden, dus geen uitkering. Mijn zwager overleed februari 2009; 1 maand voor het verstrijken van die 2 jaar, dus zegt de verzekering geen uitkering. Mijn vraag is dit normaal? Ik probeer al maanden met de directeur van PC Hooft groep Wolf Jansen in contact te komen maar die reageert gewoon niet. Kunt u mij vertellen waar ik een klacht kan indienen? Met vriendelijke groet, Joop Brand.

Antwoord:

Geachte heer Brand,

Een wachttijd van 2 jaar in een natura-uitvaartverzekering is ongebruikelijk en moet om een speciale reden in de polissen zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat er ten tijde van het sluiten van de verzekering sprake was van een ernstige ziekte. Ik ken uiteraard de reden van deze bijzondere bepaling niet, maar PC Hooft moet u daarover kunnen informeren.
De klachtenregeling is als volgt:
U stuurt eerst een brief naar de directie van PC Hooft Groep waarin u uw opmerkingen als klacht verwoord. Stel daarbij een uitdrukkelijke termijn van bijvoorbeeld 14 dagen. Vermeld daarbij, dat als u na 14 dagen nog geen reactie hebt ontvangen, of uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, u dan uw klacht voorlegd aan het Klachteninstituut Financiƫle Dienverlening (KIFID) te Den Haag.
KIFID is een onafhankelijk klachteninstituut. U kunt uw klacht indienen bij KIFID via hun wesite www.kifid.nl
Kies vervolgens voor "Consumenten". U kunt dan het klachtenformulier downloaden of direct via "mijn KIFID" indienen.
Volledigheidshale vermeld ik het adres van PC Hooft Groep:
Kabelweg 22; 1014 BB Amsterdam.
Ik ken PC Hooft Groep als een zeer gedegen instelling dus ik verwacht dat zij adequaat op uw klacht zullen reageren.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE