betaling uitvaartpolis


10 augustus 2012

Vraag nummer: 28798

mijn broer is overleden hij had uitvaart polissen te waarden van 5157.00 moet uitbetaald worden aan de uitvaard verzorger maar betalen niet uit moeten eerst een verklaring van erfrecht die moet ik dan aLLEEN VOOR AXENT AANVRAGEN VRIENDE LIJK GROET JOKE DE ROOIJ JONKER

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is voor een verzekeringsmaatschappij noodzakelijk te beschikken over een verklaring van erfrecht om daarmee uit te sluiten dat aan een ander dan de rechthebbende de uitkering wordt overgemaakt.

Het verzoek van Axent is daarom op juiste gronden gebaseerd.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE