Bedrag uitvaartbegeleidster verzekerd of niet?


21 mei 2012

Vraag nummer: 28320

Geachte heer Zwaansdijk,
Mijn schoonvader overleed met een basisverzekering (en plusverzekering) bij Dela (afgesloten jaren 60)
In de polis van de Dela staat bij art 5 lid J dat in het basispakket verzekerd is:
Dela verstrekt en regelt bij zowel begraven als cremeren;het benodigde personeel nodig voor de afscheidsdienst....Dit is de letterlijke tekst!!!
Dit is ook gewoon terug te lezen op de site www.dela.nl !!!
Daar staat zelfs letterlijk:
Basisverzekering WAT IS VERZEKERD:
"Het personeel dat nodig is om de uitvaart te regelen en uit te voeren...."
Is het dan normaal dat een uitvaartbegeleidster apart betaald moet worden???
Heb Dela hier opheldering over gevraagd. Diverse telefoontjes met hen gevoerd: ze geven me gelijk dat zowel de polis als de site de indruk wekken dat al het benodigde personeel nodig voor regelen EN uitvoeren verzekerd is......maar dat een uitvaartbegeleidster daar niet onder valt.
(na het overlijden van mijn schoonvader stond vrij vlug de Dela aan de deur en deze vertelde ons eerlijk dat we OF zelf de uitvaart moesten regelen OF dat zij iemand konden inschakelen a 425 euro . Wij wisten op dat moment niet beter en gingen op dat moment accoord. Nog voor de crematie bemerkten wij dat de polis en de site een geheel andere indruk wekken...- druk me voorzichtig uit nu....- Hebben meteen om uitleg hierover gevraagd en nu -inmiddels 4 weken verder 6 telefoontjes gehad vd DELA met steeds hetzelfde verhaal:sorry,indruk wekt anders ,maar het hoort er ECHT niet bij)
Vraag concreet is nu: intrepeteren wij de polis en site dan echt zo verkeerd of blijft de Dela inzake dit gedeelte in gebreke?
Het enige wat Dela voor ons wilde doen is de klacht over de vage polis noteren. Kan dit zomaar?
Hopen op een antwoord.
Met vr groet
Dhr Krol

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens mij is deze vraag al beantwoord, maar zekerheidshalve: ik ben met u eens, dat de tekst misleidend is. Ook ik zou verwachten dat daaronder ook de dienstverlening van een uitvaartbegeleider wordt verstaan. Uitgangspunt is ook niet de letterlijke tekst van de polis, maar wat de partijen bij het sluiten van de overeenkomst hebben bedoeld en van elkaar hebben mogen begrijpen. Ingeval van onenigheid over de uitleg van de tekst, geldt als uitgangspunt dat dit ten voordelen van de consument wordt uitgelegd. Als u er met DELA niet uitkomt, is mijn advies dit voor te leggen aan het klanteninstituut financiƫle dienstverlening. U kunt dit doen via de website www.kifid.nl

Met vrienelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE