AVVL Natura Polis


21 februari 2011

Vraag nummer: 24508  (oude nummer: 16460)

Goedemiddag

Mijn vraag is als volgt. Is bij U bekend of yarden zich houd aan de gemaakte afspraken van het natura pakket zoals wij bij de AVVL hebben afgesproken zonder dat je grote bedragen moet bijbetalen als je alleen van dit bedrag gebruik maakt het bedrag op de polis is nl 3270 euro lijkt mij erg laag
Met vriendelijke groet
John

Antwoord:

Geachte heer,

Gemaakte afspraken moeten uiteraard worden gehonoreerd door de rechtsopvolger. Wel heeft Yarden het recht premies en/of voorwaarden tussentijds aan te passen, maar moet daarvan dan wel mededeling doen aan de verzekeringnemer. Die heeft dan op zijn beurt weer het recht de overeenkomst te beƫindigen. Veel natura uitvaartverzekeringen bieden een dienstenpakket aan, echter tot maximaal het bedrag dat daarvoor in de polis is genoemd. Als dat bedrag niet toereikend is, volgt er een suppletienota. Het verdient aanbeveling contact op te nemen met Yarden om de polis aan te passen. U kunt hen daarvoor een voorstel vragen om te beoordelen of dat financieel aantrekkelijker is dan daarvoor zelf een bedrag te reserveren.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE