Akte van erfrecht noodzakelijk


18 mei 2009

Vraag nummer: 24462  (oude nummer: 13030)

Onze verzekeringsmaatschappij vraag ons om een akte van erfrecht. Dit kost echter al snel 400 à 500 euro voor een restbedrag van 1000 euro.
In de voorwaarden kan ik niets erover vinden.

Mag de maatschappij een akte van erfrecht eisen?

Antwoord:

De verzekeringsmaatschappij keert uit aan de in de polis met name genoemde begunstigden. In dat geval lijkt een akte van erfrecht mij onnodig. Als de uitkering moet plaatsvinden aan een partij die niet met name in de polis wordt genoemd, moet de verzekeringsmaatschappij wel zeker weten dat u erfgnaam bent. Anders zou men het risico lopen dat zich later een andere erfgenaam meldt. U zou wellicht aan de verzekeringsmaatschappij kunnen vragen af te zien van de akte en in plaats daarvan uwerzijds een verklaring af te geven dat, mocht zich andere ergenamen melden, u garant staat voor eventuele terugbetaling. Wellicht is de verzekeraar daartoe bereid, gelet op het relatief geringe bedrag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE