Afwijkende vergoedingen


6 maart 2018

Vraag nummer: 54110

Mijn ouders hebben een uitvaartverzekering afgesloten bij Dela eind mei 1989.

In 2004 overleed mijn vader. Bloemen op de kist, volgwagens en koffietafel werden vergoed.

Na zijn overlijden heeft mijn moeder de uitvaartverzekering gewoon voortgezet.

Onlangs op 13 februari is mijn moeder overleden. Nu blijkt dus dat Bloemen op de kist, volgwagens en de koffietafel niet meer vergoed worden.

Ook bleek dat er maar een bedrag van Euro 609,- vrij te besteden was

Mijn vraag is: kan dit zomaar bij een polis die al in 1989 is afgesloten.

Graag verneem ik uw reactie.
Met dank en vriendelijke groet,
Truus Schalkx

Antwoord:

Berste vragensteller, het zou kunnen dat er in de loop van de jaren wijzigingen in de voorwaarden van deze verzekering zijn geweest.
Het lijkt me verstandig dat u Dela rechtstreeks vraagt dit aan u uit te leggen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE