afkopen uitvaartverzekering


20 januari 2013

Vraag nummer: 33369

Mijn vader heeft in 1989 een uitvaartverzekering afgesloten bij REAAL voor zichzelf, mijn zus en mij. Vorig jaar september is mijn vader overleden, en hebben mijn zus en ik de uitvaartverzekering op onze naam laten zetten (ieder een aparte polis). Omdat ik al een uitvaartverzekering had, kreeg ik de tip mijn uitvaartverzekering bij REAAL af te kopen. Ik begreep dat je hier dan een boete over moet betalen. De polis stond echter op een bedrag van 3176 euro, en nu krijg ik een afkoopsom van 722 euro. Hoe kan dit? En wat houdt premievrije in? Doordat ik niet goed op de hoogte was, heb ik getekend omdat ik er vanuit ging dat de premievrije waarde vrij zou komen? Wat kan ik nog doen?
Alvast bedankt voor uw advies.
Met vriendelijke groet,
Laura de Jong

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Afkopen houdt in dat de in de polis opgebouwde waarde wordt uitgekeerd, waarna de verzekering vervalt. Premievrij maken houdt in dat de verzekering blijft bestaan maar dat u geen verdere premie meer verschuldigd bent. De verzekerde waarde wordt in dat geval verlaagd.

Dat het bedrag van de afkoopwaarde tegenvalt kan ik begrijpen, maar is helaas wel gebruikelijk en technisch juist. Het bedrag dat in de polis staat is de verzekerde waarde dat op elk moment van overlijden door de verzekeringsmaatschappij als prestatie verschuldigd is. Dat is echter niet de maatstaf voor het berekenen van de afkoopwaarde. De afkoopwaarde bestaat uit de betaalde premie, onder aftrek van de zogeheten risicopremie en kosten. De risicopremie is het deel van de premie dat verschuldigd is ter financiering van de overlijdenskosten. Dat is een substantieel deel van de premie. Immers als het overlijden kort na het sluiten van de verzekering plaatsvindt, is de verzekeringsmaatschappij direct de volledige verzekerde prestatie verschuldigd, ook al is daarvoor nog geen of nauwelijks premie betaalt. Afkopen van een overlijdensverzekering is dan ook in de regel onverstandig. Op de eenmaal gemaakte keuze kan niet meer worden teruggekomen. Het is dus niet mogelijk de polis weer in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE