afkoop


9 december 2014

Vraag nummer: 40866

heb 2 pude polissen van 1000 gulden wil ik graag afkopen wil weten wat ik terig krijg

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Wat de afkoopwarade is, kunnen wij niet voor u nagaan. Uw vraag moet u voorleggen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Als deze inmiddels niet meer bestaat, kunt u bij De Nederlandsche Bank navragen wie de rechtsopvolger is. Het (gratis) informatienummer daarvoor is 0800 020 1068.
Houdt u er wel rekening mee, dat uitvaartverzekeringen in beginsel niet afkoopbaar zijn. Het is een financieel product dat eerst opeisbaar is na overlijden van de verzekerde. Een enkele keer wil een verzekeringsmaatschappij afkoop wel toestaan als het om een gering bedrag gaat en als de betreffende verzekeraar de mogelijkheid heeft op grond van de aan haar verstrekte vergunning door de Nederlandsche Bank, om een uitkering in contanten te mogen doen. Veel uitvaartverzekeraars mogen alleen de verzekerde dienst leveren en geen contanten uitkeren. Ook deze informatie kan alleen de betreffende verzekeringsmaatschappij u geven. Houdt u er ook rekening mee, dat als afkoop mogelijk is, de afkoopwaarde beduidend lager is dan de verzekerde waarde. Dat is ook logisch omdat afkoop directe uitkering inhoudt, terwijl de verzekerde waarde eerst na overlijden verschuldigd is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE