afkoop verzekering Nationaal Spaarfonds


16 maart 2011

Vraag nummer: 24514  (oude nummer: 16554)

Geachte lezer,

Mijn ouders hebben in een inmiddels grijs en kalend verleden een uitvaartverzekring afgesloten bij het Nationaal Spaarfonds. Het gaat om een verzekerd bedrag dat vandaag de dag niet in de buurt komt om een uitvaart van te betalen. Ik wilde deze verzekeing afkopen, in de wetenschap dat de afkoopsom niet heel hoog zou zijn. De huidige verzekeraar, PC Hooft Uitvaartverzekeringen laat op mijn verzoek tot afkoop weten dat de verzekering nu is beeindigd, dus zelfs het het bloemetje wordt niet langer vergoed, maar dat ook de afkoopwaarde negatief is.
Het gaat om niet heel veel geld, dat weet ik. Maar een negatieve opbrengst en daarbij het bericht dat er tevens geen aanspraak meer gemaakt kan worden op een vergoeding, bevreemd mij zeer. Het lijkt mij dat het schrijven van dergelijke brieven onder grote vrolijkhed plaatsvindt bij deze verzekeraar. Of heb ik een geweldig verstoord beld van de financiƫle werkelijkheid?
Ik stel uw reactie zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

Willem

Antwoord:

Geachte heer,

Het komt inderdaad heel vreemd over maar de mededeling is waarschijnlijk wel juist. Ik zal proberen dat uit te leggen. Als een uitvaartverzekering wordt afgesloten, loopt de verzekeringsmaatschappij direct risico . Het is immers mogelijk dat een verzekerde vroegtijdig overlijdt. De verzekeringsmaatschappij is dan toch de volledige verzekerde prestatie verschuldigd, terwijl daarvoor nog geen of in ieder geval onvoldoende premie/waarde is opgebouwd. Voorts maakt een verzekeringsmaatschappij kosten, zoals de kosten voor het administreren en opmaken van de polissen. In de premie wordt een kostenfactor opgenomen. Feitelijk maakt de verzekeringsmaatschappij de meeste kosten op het moment van het afsluiten van de verzekering. Hoe raar dat ook klinkt, maar actuarieel gezien, begint u met een soort "schuld" aan de verzekeringsmaatschappij. Uiteraard niet een schuld die opeisnbaar is. Die "schuld" wordt als het ware met de toekomstige premiebetalingen ingelost. Als op enig moment de verzekering wordt stopgezet, kan het dus inderdaad zo zijn dat die eerste kosten nog niet volledig zijn terugverdiend door de verzekeringsmaatschappij en is er sprake van een negatieve waarde. Bovendien geldt dat een deel van de premie als risicopremie wordt aangemerkt. Dat deel van de premie is nodig om het risico van vroegtijdig overlijden te verzekeren. Deze risicopremie ziet u dus niet meer terug in een eventuele afkoopwaarde.

Het klopt dus actuarieel gezien, maar ik kan mij uw scepsis voorstellen. U moet de uitvaartverzekering vooral niet verwarren met "sparen". Immers als u spaart, is op het moment van overlijden alleen het spaarsaldo beschikbaar en dat kan dus volledig ontoereikend zijn als het overlijden vroegtijdig plaatsvindt.

In het verleden waren uitvaartverzekeringen niet winstdelend en op enig moment was de waarde van de polis simpelweg niet meer genoeg om de uitvaart te bekostigen. Veel uitvaartverenigingen zijn om die reden failleit gegaan.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE