Afkoop van begrafenispolis


21 november 2012

Vraag nummer: 32767

mijn moeder is terminaal ziek ik heb geen geld maar zei heeft haar helle leven voor mij betaald nu wil ik hem afkopen om haar een laatste wens te geven moet ik daar dan 50% van afstaan?? is dat niet een beetje te gek (bizar) is geld belangrijker dan een sterfgeval?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik begrijp uw vraag zo, dat er geen uitvaartverzekering is voor uw moeder, maar wel voor u en dat u deze verzekering wilt afkopen om daarmee de uitvaartkosten te voldoen.

Of uw verzekering afkoopbaar is, kan ik niet zo beantwoorden. Dat is afhankelijk van wat daarover in de verzekeringsvoorwaarden is geregeld. Ik adviseer u dit na te vragen bij de uitvaartverzekeringsmaatschappij.

Hou er overigens wel rekening mee, dat de hoogte van de afkoopwaarde zeer gering is. Er wordt ten onrechte vaak gedacht dat afkopen inhoudt dat u (ten minste) de betaalde premies terug ontvangt. iets is echter minder waar. Op het moment dat een uitvaartverzekering is gesloten, is de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk de verzekerde prestatie verschuldig, ook al zou de verzekerde kort na het afsluiten komen te overlijden. Voor dat risico van vroegtijdig overlijden is premie verschuldigd en dat deel van de premie ziet u dus niet meer terug in een eventuele afkoopwaarde.

Over het algemeen is afkoop niet aan te bevelen (nog los van het feit dat u dan niet meer verzekerd bent).

Ik wens u komende tijd veel sterkte.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE