afkoop uitvaart


18 maart 2011

Vraag nummer: 24516  (oude nummer: 16562)

Geachte heer/mevrouw
Betreft: uitvaart verzekering

Mijn vader is 27 februari 2011 overleden.

Mijn vader heeft voor mij altijd een premie betaald voor een uitvaart
verzekering.

ik ben op donderdag 17 maart 2011 gebeld door monuta

Ik heb hier over het een en ander gelezen, wat betreft het afkopen van
deze maar kan niet echt een antwoord hier op vinden.
daar ik zelf een uitvaart verzekering heb wil ik deze afkopen maar wat
zijn de eventuele gevolgen en blijft er na de afkoop over.

Met vriendelijke groet

C vd mast

Antwoord:

Geachte heer,

Afkoop van een uitvaartverzekering is in de regel financieel niet aantrekkelijk. Een deel van de premie die wordt betaald, is zogeheten risicopremie. Dat is de premie die nodig is om het risico van vroegtijdig overlijden te dekken, De verzekeringsmaatschappij is immers vanaf het moment dat de verzekering is gesloten, direct de volledige verzekerde prestatie verschuldigd, ook als een verzekerde kort na het sluiten van de verzekering overlijdt. Dat deel van de premie ziet u dus niet terug in een eventuele afkoopwaarde. Daarnaast zijn er allerlei kosten die op die afkoopwaarde drukken. Mijn advies aan u is om de afkoopwaarde bij de verzekeringsmaatschappij op te vragen. U kunt dan beslissen of u tot afkoop overgaat of dat u de verzekering, met alle rechten, in stand laat. U kunt er ook voor kiezen de verzekering te laten bestaan zonder verdere premiebetaling. De waarde van de polis wordt dan aangepast. Afkoop kan overigens nog een fiscaal staartje hebben: de in het verleden betaalde premies waren als "bijzondere kosten" in de zin van de inkomstenbelasting aftrekbaar. Het is dus niet ondenkbaar dat een eventuele afkoopwaarde ook nog fiscaal belast is.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE