Ouders hebben de polis en ook betaald


3 juli 2020

Vraag nummer: 61124

Ik ben 54 jaar en mijn ouders hebben voor mij (ong. 30 jaar geleden) een uitvaartverzekering afgesloten en betaald. Kan ik deze overnemen en zo zelf beslissen hoe mijn uitvaart er uit komt te zien?

Antwoord:

Geachte mevrouw

Ouders die een uitvaartverzekering voor zichzelf hebben afgesloten kunnen kosteloos of voor een gering bedrag de kinderen mee verzekeren. Meestal kunt u deze verzekering zelf overnemen, maar of dit interessant is hangt af van de situatie.

Zijn kinderen kosteloos meeverzekerd tot hun 18e? Dan zal er tot die tijd geen waarde zijn opgebouwd. Vanaf de 18e dienen kinderen dan zelf te gaan betalen en net zoveel als andere jongeren van 18 jaar waarvan de ouders geen uitvaartverzekering hadden.

Hebben de ouders wèl betaald voor de verzekering van hun kinderen, dan is er vaak ook waarde opgebouwd voor het verzekerde. Dan is het gunstig(er) om de verzekering over te nemen zodat de opgebouwde waarde niet verloren gaat. U betaalt dan een lagere premie dan wanneer u zelf een nieuwe verzekering afsluit. Of er in uw geval waarde is opgebouwd kunt u het beste navragen bij de verzekeraar die op uw polis vermeld staat. Sowieso is de voorwaarden natuurlijk dat de verzekering nog loopt.

Het beste kunt u even contact opnemen met de verzekeraar waar uw ouders zij verzekerd en vragen naar de voorwaarde en de (nieuwe) premie. Deze kunt u vervolgens vergelijken met de premies van een nieuwe uitvaartverzekering.

Overigens Artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging bepaalt:
"De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden."

Uiteraard moeten al uw uitvaartwensen wel betaald kunnen worden. Bent u onvoldoende verzekerd? Dan kunt u het restant zelf sparen en/of bij verzekeren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet
Peter van Schaik

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE