UITVAART BETALEN


13 september 2018

Vraag nummer: 56091

IK WOON SAMEN MAAR NIET OFFICIEEL,WIE MOET MYN UITVAART BETALEN?HEB NOG 1 BROER EN 1 ZUSTER

Antwoord:

Beste vragensteller, degene die opdracht geeft aan de uitvaartverzorger is ook verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. En diegene hoeft niet perse ook familie of erfgenaam zijn. Het staat dus los van erfkwesties.
Als niemand zich opwerpt als opdrachtgever is de burgemeester van de gemeente waar het overlijden plaatsvindt degene die voor de uitvaart moet zorgen. Dat is in ons land wettelijk zo geregeld.
Vervolgens is het wel zo dat de gemeente zich tot de naaste familie kan wenden en de gemaakte kosten geheel of deels kan verhalen. Ook dat is wettelijk zo geregeld echter niet iedere gemeente gaat over tot het verhalen van de uitvaartkosten op de nabestaanden.
Ik denk hiermee je vraag voldoende helder te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE