teruggaven bedrag.


23 februari 2012

Vraag nummer: 27570

Ik heb zinds twee weken mijn lichaam beschikbaar gesteld voor de Wetenschap,
mijn kostenbedrag bedraagt
opdit moment,4.735,oo
hoe gaan we dat verevenen?
Groet,
Mieke van Berne.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het is mij volstrekt onduidelijk wat uw vraag is. Ik kan het in ieder geval helaas niet beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE