Moet mijn dochter betalen voor de begrafenis van haar vader (mijn ex-man) als zij zelf een uitkering heeft?


20 november 2017

Vraag nummer: 52793

Mijn ex-man....(een alcoholist die zijn boeltje niet op orde heeft) weet niet of hij verzekerd is voor zijn uitvaart.
Moet míjn dochter die een uitkering heeft voor hem betalen?

Met vriendelijke groet,
E.L.Rosenquist

Antwoord:

Beste mevrouw Rosenquist, dit is niet zondermeer een verplichting. Maar uw dochter kan er wel mee worden geconfronteerd.
Het is zo dat, als er geen opdrachtgever voor de uitvaart is, de burgemeester van de gemeente waar het overlijden plaatsvindt de uitvaartverzorging op zich moet nemen. De kosten zijn dan voor de gemeente, die dit meestal via een aanbesteding heeft uitbesteed aan een uitvaartbedrijf. Daarmee worden de kosten ook laag gehouden.
Als de gemeente dat wil kan men de naaste verwanten gaan opsporen en aanspreken om de kosten terug te betalen aan de gemeente. Dit is een wettelijk recht dat de gemeente kan uitoefenen. Het is per gemeente verschillend hoe men hiermee omgaat.
Als dit uw dochter zou treffen dan bestaat er voor haar de mogelijkheid om hier dan zelf bijzondere bijstand voor aan te vragen.
Ik kan dus niet zeggen dat het uitgesloten is dat uw dochter met kosten wordt geconfronteerd.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE