Geen geld bij overlijden


5 februari 2017

Vraag nummer: 49481

Mijn broer heeft geen uitvaart verekring woont bij het leger des heils ,zij willen dat ik ga betalen als hij dood gaat ik heb dit geweigerd. Wat nu betaald de gemeente de uit vaart?

Antwoord:

Beste heer/mevrouw Baas, het is niet zondermeer zo dat de gemeente de uitvaart betaalt. Wanneer niemand zich om een overledene wil bekommeren en niemand het opdrachtgeverschap op zich neemt dat moet de gemeente volgens de huidige wet de uitvaart gaan (laten) verzorgen en uitvoeren. Vervolgens is het wel zo dat de gemeente zich tot de naaste familie kan wenden en de gemaakte kosten geheel of deels kan verhalen. Dat is wettelijk zo geregeld echter niet iedere gemeente gaat over tot het verhalen van de uitvaartkosten op de nabestaanden.

Ik vraag me wel af in hoeverre het Leger des Heils dit zo stellig meent. Omdat ik de situatie niet ken kan ik niet beoordelen wat er precies wordt bedoeld en of men echt onwillig is om de uitvaartkosten voor de rekening te nemen. Ik kan u slechts aanraden om in gesprek met hen te gaan om hier duidelijkheid over te krijgen. Uw broer verdient te allen tijde een waardig afscheid.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE