Betalings verplichting?


1 februari 2018

Vraag nummer: 53617

Stel dat iemand zelfmoord pleegt moet zijn vrouw die een uitkering heeft dan toch betalen Kan men ook weigeren en wordt haar familie dan betaalplichtig?

Antwoord:

Beste Jos, in eerste instantie is er een betalingsverplichting voor degene die de opdrachtgever voor de uitvaartverzorging wordt.
Dus als de vrouw opdrachtgever wordt moet ze voor de kosten staan. Er is geen verplichting om opdrachtgever te worden dus men kan zich er buiten houden en in dat geval moet de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden de uitvaartverzorging op zich nemen en ook betalen.
Vervolgens heeft de gemeente een wettelijk verhaalsrecht bij de naaste familie. Ik acht de kans niet groot dat een gemeente daadwerkelijk gaat verhalen als er sprake is van een uitkeringssituatie maar uitgesloten is dit niet.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE