Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)

Kwaliteitskeurmerk voor uitvaartondernemers


Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis. U wilt dat de uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt met respect voor de overledene en begrip voor de naasten. En u wilt er later met een goede herinnering aan terugdenken.

Daarom stelt het Keurmerk Uitvaartzorg kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland. Een Keurmerkhouder verplicht zich om de kwaliteit van haar dienstverlening constant op peil te houden.

Het Keurmerk Uitvaartzorg is te vergelijken met andere keurmerken in andere branches. Vaak zijn dat keurmerken die u als consument heel goed kent.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Onafhankelijke externe toetsing

Erkend Keurmerk

Zes zekerheden voor consument staan centraal

Doelstelling Keurmerk Uitvaartzorg

Het Keurmerk biedt bescherming aan de consument. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de aangesloten ondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Ondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole door een onafhankelijke certificatie-instelling en ontvangen na afloop het officiële certificaat. Het certificaat wordt telkens voor drie jaar afgegeven. Jaarlijks worden de geregistreerde ondernemingen op verschillende onderdelen van de dienstverlening gecontroleerd. Dit betekent dus dat wanneer u een uitvaart laat verzorgen door een gecertificeerde uitvaartonderneming, u verzekerd bent van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

Het Keurmerk Uitvaartzorg wil u als consument zes zekerheden bieden.

1 Heldere afspraken over uitvoering
De uitvaartverzorger legt alle gemaakt afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

2 Transparante kostenbegroting
Ook de gemaakte prijsafspraken legt de uitvaartondernemer schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

3 Goede organisatie van de Uitvaart
De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind en stelt voor elke uitvaart een uitgebreid dossier samen.

4 Bekwaam personeel
Het personeel van de uitvaartverzorger is gekwalificeerd. Een uitvaartleider moet per jaar 50 punten verzamelen, waarbij hij tenminste 25 uitvaarten per jaar geregeld en/of uitgevoerd heeft in de laatste 2 jaar. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw uitvaart in goede handen is.

5 Doelmatige klachtenafhandeling
De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

6 Klanttevredenheidsonderzoek
Iedere Keurmerkhouder voert elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Op basis van de resultaten van dit onderzoek past de uitvaartverzorger waar nodig de dienstverlening aan.

Voor meer informatie, zie de site van het Keurmerk Uitvaartzorg
http://www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Wat is een keurmerk?

Een keurmerk is een logo/symbool dat te zien is op een product of op de gevel/briefpapier van een bedrijf. Een dienstverlener of producent mag het keurmerk alleen dragen als hij daar toestemming voor heeft van de keurmerkeigenaar. Een keurmerkeigenaar is een persoon of organisatie die controleert of diensten/producten voldoen aan de belofte van het keurmerk. U kunt als consument dus aan het keurmerk herkennen of de dienstverlener/producten voldoet aan bepaalde eisen. Dit helpt u om een goede keuze te maken voordat u een product koopt of een dienst afneemt.

Een keurmerk wil niet altijd alles zeggen over een product of dienst(verlener). Een keurmerk garandeert doorgaans één of een aantal voorwaarden. Een voorbeeld daarvan is het keurmerk dat garandeert dat broedkippen veel leefruimte hebben. Dit keurmerk gaat puur over de ruimte die deze dieren hebben, maar zegt niets over de smaak van het ei.

Ontstaansgeschiedenis

Het Keurmerk Uitvaartzorg is in december 2006 in het leven geroepen om de uitvaartbranche in Nederland een impuls aan transparantie en betrouwbaarheid te geven. De toenmalige brancheverenigingen in de uitvaartbranche, de Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartbranche (VOU) en de Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (NUVU), die inmiddels gefuseerd zijn tot de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU), hebben samen het initiatief genomen om de professionalisering van de uitvaartbranche te waarborgen.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE