De laatste aangifte F-biljet

Gevolgen voor fiscale partners

Na overlijden stuurt de belastingdienst, indien de overledene altijd aangifte voor de inkomstenbelasting deed, naar het contactadres van de nabestaanden het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting in het jaar van overlijden. Dit aangiftebiljet is het zogenaamde F-biljet. (de F staat hier voor “Finale”) De aangifte moet voor de datum die op het aangiftebiljet staat bij de belastingdienst binnen zijn en er kan uitstel worden aangevraagd. Heeft u geen F-biljet ontvangen en wilt u wel aangifte doen voor een overledene, dan kunt u een biljet aanvragen bij de Belastingtelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 (gratis)
Het is verstandig om zowel uw eigen Burgerservicenummer als die van de overledene bij de hand te hebben voordat u belt.

Let op: Als de belastingdienst zijn (voorlopige) aanslag stuurt, blijkt of er sprake is van een terugbetaling (belastingvordering) of een schuld aan de belastingdienst. Een schuld aan de belastingdienst mag op de nalatenschap in mindering worden gebracht. (Dat kan van belang zijn in de erfbelastingaangifte) Als de nabestaanden een bedrag ontvangen van de belastingdienst dan moet dit bedrag bij de nalatenschap worden opgeteld in de erfbelastingaangifte.

Het is niet mogelijk voor ons om aan te geven op welke termijn u de (voorlopige of definitieve) aanslag van de F- aangifte kunt verwachten. Een en ander is afhankelijk van de verwerkingstijd bij de Belastingdienst en het feit of de aanslagen over voorgaande jaren reeds zijn opgelegd.

Fiscaal partner blijven

Op de dag van overlijden stopt het fiscaal partnerschap van de overledene met diens fiscaal partner. De achterblijvende fiscaal partner mag in de aangifte van het jaar van overlijden kiezen om het gehele jaar fiscaal partner te zijn. Er kan dan pas na afloop van het jaar van overlijden aangifte gedaan worden. De fiscaal partner doet samen met de vertegenwoordiger van de erfgenamen aangifte, vaak is dit de fiscaal partner zelf.

De fiscale partner kan geen aangifte doen met het aangifteprogramma en moet gebruik maken van het P-formulier. (dit formulier kunt u aanvragen bij de belastingtelefoon) De vertegenwoordiger van de erfgenamen vult het F-biljet in.
Tip: Gebruik het aangifteprogramma van de belastingdienst om te kijken wat de meest gunstige verdeling is van de inkomsten en aftrekposten.

Geen fiscaal partner blijven

De fiscale partner van de overledene kan er voor kiezen om niet het gehele jaar fiscaal partners te zijn. In dat geval kan de fiscale partner het aangifteprogramma van de belastingdienst gebruiken. De fiscaal partner mag ook gebruik maken van het P formulier, deze kunt u aanvragen bij de Belastingtelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 (gratis)
Voor de overledene moet altijd het F-biljet gebruikt worden. Nu kan de F-aangifte direct worden gedaan en hoeft niet gewacht te worden tot het jaar is afgelopen (Alleen als er sprake is van fiscaal partnerschap kan er pas na het jaar van overlijden aangifte worden gedaan).

De aangifte inkomstenbelasting na een overlijden kan complex zijn. U kunt ook overwegen uw aangifte door een belastingadviseur te laten verzorgen. Het kan de moeite lonen omdat goede belastingadviseurs vaak beschikken over de juiste software om de meest optimale aangifte door te kunnen rekenen. Laat u daarbij goed informeren, de tarieven van adviseurs kunnen verschillen.

TIP: De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier voor de site van de Belastingdienst.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >