Betaling schulden van de erfgenamen


27 juni 2014

Vraag nummer: 38936

Reactie op: Schulden na overlijden
http://www.uitvaart.nl/infotheek/geldzaken-na-overlijden/hypotheek-en-schulden/schulden-na-overlijden


Mijn reactie:
Er staat in dit artikel niet duidelijk wat de schuldeiser genoemd in het testament (b.v.:legitimaris en/of legataris), moeten doen als hun vorderingen niet volledig uit de nalatenschap kunnen worden voldaan. In mijn geval hebben de erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaard, maar hebben onvoldoende eigen vermogen om de vorderingen te voldoen.

Vragen:
1. Zijn de erfgenamen op het moment van verkoop van de woning, verplicht de vorderingen van o.a. de legitimaris en van de legatarissen volledig te voldoen? Eventueel door het sluiten van een lening voor het restant van hun schulden?
2. Door wie kan het beste de betalingsregeling voor het voldoen van de restant schulden aan de legitimaris en de legatarissen worden opgesteld? Door een notaris; de rechter of anders?

Antwoord:

Vragen:
1. Zijn de erfgenamen op het moment van verkoop van de woning, verplicht de vorderingen van o.a. de legitimaris en van de legatarissen volledig te voldoen? Eventueel door het sluiten van een lening voor het restant van hun schulden?

Antwoord
Normaal gesproken worden legaten vanuit de erfenis voldaan en vervallen de legaten dus, evt. gedeeltelijk, wanneer het saldo niet toereikend is.
Wat de legitimaris betreft, of er sprake blijft van een evt. vordering op de evt. erfgenamen, is afhankelijk hoe de legitieme portie zocht verhoudt tot de nalatenschap. Het is mogelijk dat het legitieme deel bv. groter is dan het batig saldo. Deze situatie kan zich bv voordoen wanneer er schenkingen uit het verleden moeten worden ingebracht.

2. Door wie kan het beste de betalingsregeling voor het voldoen van de restant schulden aan de legitimaris en de legatarissen worden opgesteld? Door een notaris; de rechter of anders?
Antwoord
Wie de betalingsregeling moet opstellen, volgens de wet zijn het de vereffenaars die de plicht hebben de erfenis, na beneficaire aanvaarding op te stellen. In geval van de aanwezigheid van een executeur en evt. geen ben. aanvaarding lijkt mij de executeur de aangewezen persoon. De rechter zal zeker niet de aangewezen persoon zijn voor opstellen, maar zal in geval van beneficiaire aanvaarding zijn goedkeuring moeten geven aan het voorstel.
De notaris zal in geval van akkoord op een voorstel de akte kunnen opstellen, zodat alles goed wordt vastgelegd.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet

Joke van Zoest FFP
SCE executeur, Estate en Financieel Planner
www.erfzaken.nl
post@erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >