erfgenaam van stiefvader?


12 december 2016

Vraag nummer: 48599

HeGeachte meneer/mevrouw,

Mijn moeder is destijds hertrouwd, mijn stiefvader heb ik ook altijd als eigen beschouwd. Mijn moeder is ondertussen overleden en ik heb nog goed contact met mijn stiefvader. Ik ben op de hoogte van zijn wensen indien hij komt te overlijden. Nu heeft hij ook nog een eigen dochter waar hij al jaren geen contact meer mee heeft.
Hoe zit het nu als hij komt te overlijden? Mag ik zijn uitvaart regelen? En word ik dan ook gezien als erfgenaam? (Ik heb mijn kindsdeel van mijn moeder nooit opgeÃĢist i.v.m. langstlevende clausule in testament)

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Beste vraagsteller,

Uw vragen laten zich niet gemakkelijk beantwoorden en ik wil dan ook met klem benadrukken dat u er goed aan doet een deskundige te raadplegen.

Allereerst is van belang of uw moeder een testament had. De bepalingen in haar testament, haar jaar van overlijden etc. zijn van belang inzake uw erfdeel van haar. Daarnaast is het van belang of uw stiefvader thans een testament is of eventueel zijn testament nog laat wijzigen/opmaken. Zijn dochter is normaliter zijn erfgenaam, maar hij zou haar onterfd kunnen hebben?

Mocht er nog een erfdeel van uw moeder in het vermogen van uw stiefvader aanwezig zijn dan gaat die vordering voor op de nalatenschap van uw stiefvader indien hij komt te overlijden.

wat het regelen van de uitvaart betreft: die mag u regelen. U bent dan de opdrachtgever van de uitvaart. Let wel goed op de inning van de uitvaartkosten op de nalatenschap als u opdrachtgever bent. Mochten er niet voldoende middelen in de nalatenschap zijn dan zal de uitvaartverzorger de factuur op u, als opdrachtgever, verhalen.

Mijn advies is: Ga eens met uw stiefvader om de tafel en bespreek uw zorg met hem. Misschien is het verstandig als uw stiefvader alsnog zijn nalatenschap regelt nu het nog kan.

U kunt mij te allen tijde op onderstaand telefoonnummer bellen m.b.t. uw specifieke vragen.

Met vriendelijke groet,
Joke van Zoest
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15
Email: post@erfzaken.nl
www.erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >