Emailaccounts

Wanneer iemand is overleden kan het wenselijk zijn dat nabestaanden inzage hebben in het mailaccount. (Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een LinkedIn of Twitter account op te heffen) Wie een Icloud, Outlook of Gmail account heeft gebruikt zijn account waarschijnlijk voor meer dan alleen email. Vaak wordt een mailaccount ook gebruikt voor opslag van gegevens of foto’s.

Bedenk daarnaast ook dat we contactpersonen hebben waar we uitsluitend een mailadres van hebben. Misschien is het de wens dat ook bepaalde mailcontacten worden ingelicht over het overlijden.

Hoe krijg je toegang tot het mailaccount van een overledene?

Microsoft hanteert een Nabestaanden Proces-protocol. Na het overleggen van de overlijdensakte krijgen de nabestaanden een DVD met alle informatie van een Hotmail- ,Windows live of Outlook-account toegestuurd. Klik hiervoor de procedure.

Yahoo geeft nooit inzage in de mailbox. Na het tonen van een overlijdensakte kan het bedrijf het account en alle bijbehorende informatie deleten.

Google-gebruikers hebben de beschikking over de Inactive Account-manager. Daarin kunt u aangeven dat alle Gmail-gegevens gewist moeten worden nadat u de mailbox drie, zes of twaalf maanden niet meer gebruikt heeft. U kunt er ook voor kiezen dat Google na inactiviteit een mail stuurt naar een (vooraf ingestelde) vertrouwenspersoon. Hier vindt u de uitleg.

Icloud van Apple stelt in haar algemene voorwaarden dat een account niet overdraagbaar is en dat alle rechten in relatie tot de Apple ID en alle inhoud komen te vervallen bij overlijden. Apple noemt dit No right on survivorship.

De organisatie geeft aan dat na ontvangst van een overlijdensakte het account wordt beëindigd, en dat alle gegevens daarbij worden verwijderd. In de voorwaarden staat niet vermeld of, en zo ja hoe, nabestaanden toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld foto’s. Het valt te verwachten dat die toegang niet zonder een bevel van een Amerikaanse rechter wordt verstrekt.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >