Duiven

Duif kan symbool staan voor de overledene


Witte duiven staan symbool voor hoop, liefde en vrede. Voor nabestaanden kan het loslaten van een witte duif het verlies van een dierbare dragelijker maken. Het kan een laatste groet symboliseren van degene die u is ontvallen. Het laten uitvliegen van duiven kan gebeuren bij een crematie of begrafenis, maar het is ook mogelijk om dit te doen bij het verstrooien van de as. In de regel is het zo dat één witte duif symbool staat voor de overledene. Maar er wordt ook vaak gekozen om meerdere duiven los te laten.

Bij sommige uitvaarten laten alle nabestaanden een duif los. Het moment van uitvliegen vindt meestal aan het einde van de uitvaart plaats. Nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om dit op een ander moment of andere dag te doen. Bijvoorbeeld één of meerdere jaren later op de sterfdag of verjaardag van de overledene.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Helpt kinderen bij rouwproces

Symboliseert het loslaten van overledene

Kinderen

Kinderen worden door duiven afgeleid van de enge gedachten die een uitvaart oproept. Hun gedachten concentreren zich deels op de dieren waardoor een uitvaart als minder bedrukkend kan worden ervaren. Het beeld van de wegvliegende duif of duiven symboliseert een harmonieuze overgang en dat kan voor kinderen een positieve bijdrage leveren aan de rouwverwerking.

Waar vliegen die duiven naar toe?

De meeste duiven die worden losgelaten vliegen terug naar hun ‘baasje’. Duiven kunnen de weg vaak van honderden kilometers afstand terug vinden. Sommige aanbieders van ‘uitvaartduiven’ spreken dan ook niet van verkoop maar hebben het over verhuur van de duiven. De dieren kunnen dus bij meerdere uitvaarten uitvliegen.

Kosten

De prijzen voor het gebruik van de duiven variëren per aanbieder. Het bedrag dat wordt gevraagd voor twee duiven ligt globaal tussen de 50 en 100 euro. Daar komen meestal nog wel kosten bij voor het vervoer van de duiven.

Vind een onderneming:

Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Trends in uitvaartwezen

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >