klacht euthanasie


11 april 2012

Vraag nummer: 28059

Ik ben ontevreden over het verloop van de euthanasie van mijn vader. Waar kan ik een klacht indienen?

Antwoord:

Beste Peter,

Vooropgesteld moet u altijd eerst proberen uw klacht te bespreken met de persoon in kwestie. Als u er samen echt niet uitkomt kunt u overgaan tot het indienen van een klacht. In het geval van euthanasie zijn er verschillende betrokkenen waar de klacht over kan gaan:

- De SCEN arts
- De uitvoerend arts
- Ander betrokken medisch personeel

Het kan voorkomen dat de behandelend arts, de patiƫnt of nabestaande(n) niet tevreden is met het handelen van de SCEN-arts. In dat geval bestaat de mogelijkheid de zaak voor te leggen aan de Klachtencommissie SCEN. De Klachtencommissie SCEN komt na hoor en wederhoor tot een eindoordeel.
Ook kan de Klachtencommissie besluiten om een aanbod tot bemiddeling tussen partijen aan te bieden. De Klachtencommissie SCEN behandelt uitsluitend klachten over het handelen van SCEN-artsen. Klachten over geconsulteerde artsen die niet staan ingeschreven in het KNMG-Register SCEN-artsen worden niet in behandeling genomen.
Als de uitvoerend arts de huisarts is kan je de klacht voorleggen aan de regionale klachtencomissie. Elke huisarts is aangesloten bij een (regionale) klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie kun je navragen bij de huisartsenpraktijk.

Als de uitvoerend arts een arts is van een instelling zoals b.v. een ziekenhuis geldt dezelfde klachtenprocedure als voor het overige medische personeel.
In dat geval kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis. Het is ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis.
De meeste instellingen hebben een klachtenreglement dat te krijgen is bij de afdeling Patiƫnten informatie van de instelling, of te vinden is op de website.

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wendy van der Kooij
Nunazorg

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >