ouderlijke woning


9 april 2012

Vraag nummer: 28051

Geachte mevrouw
Graag zou ik willen weten, als er een ex.testamentair is aangesteld die de algehele uitvaart gaat regelen van mijn moeder.
Degene woont in het buitenland en kan niet per direkt overvliegen naar Nederland als mijn moeder is overleden.
Mogen de buren of de uitvaart zonder familie de woning in van mijn moeder.

Met vriedelijke groet:
M.Cloos

Mogen de buren of de uitvaart zonder verdere familie de woning betreden !!!

Met vriendelijke groet M.cloos

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw Cloos,

Het antwoord op uw vraag is afhankelijk van de bevoegdheden die de executeur in het testament van uw moeder verkrijgt en de onderlinge afspraken. Het verdient aanbeveling deze vraag met uw moeder (ik leid uit uw vraag af dat zij nog in leven is) te bespreken. Als de executeur een onafhankelijke derde is zal doorgaans de uitvaart door de directe naasten geregeld worden. (hetzij in opdracht van de executeur, hetzij in opdracht van de erflater)Officieel zal de executeur hen hiervoor opdracht moeten geven (c.g. hen moeten machtigen, dit kan een onderhandse machtiging zijn) De uitvaartverzorger zal doorgaans niet vragen of u als kind wel gerechtigd bent de uitvaart te regelen. U kunt ook vooraf contact leggen met de executeur (natuurlijk in overleg met uw moeder, zodat er achteraf geen gezeur ontstaat over keuzes voor de uitvaart etc).
Er is niet in de wet geregeld dat u als naaste de woning van uw moeder, na haar overlijden, niet mag betreden. Wel kan de executeur ervoor kiezen de sloten van de woning te vervangen. De executeur kan u vanuit het Buitenland vragen bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Om achteraf gesteggel te voorkomen doet u er verstandig aan dit vooraf te bespreken en na overlijden, zwart op wit via onderhandse volmacht per e-mail oid, de opdracht tot het regelen van de uitvaart te verkrijgen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
Nabestaandenplanner

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >