Wat hoort bij de inboedel?


17 juni 2019

Vraag nummer: 58090

Op uw website www.uitvaart.nl spreekt u zichzelf tegen betreffende welke zaken bij inboedel horen.
Onder de tab infotheek wordt in zeer heldere bewoordingen gesteld dat antiek en sieraden tot de inboedel behoren.
Onder de tab vraag een expert ‘Wat behoort tot de inboedel’ schrijft u dat antiek en sieraden niet tot de inboedel behoren.

Kunt u mij duidelijkheid geven. Bij voorkeur met een wettekst waarin dit helder en maar voor één uitleg vatbaar staat opgetekend.

Antwoord:

Beste Vraagsteller,

U stelt dat het begrip inboedel niet duidelijk op de site vermeld staat, doordat er verschillend worden aangegeven in o.a. de rubriek 'Vraag een expert'. De infotheek zou hierin lijdend behoren te zijn, omdat deze up-to-date wordt gehouden. Antwoorden van experts gegeven in de rubriek 'vraag een expert'
blijven in de content aanwezig, maar worden niet actueel gehouden.

De wettekst is over inboedel duidelijk: Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard. Burgerlijk Wetboek 3 art 5.

Antiek en sieraden bedoeld voor persoonlijk gebruiken behoren volgens de wettekst tot de inboedel. Het wordt anders wanneer er sprake is van een kunstverzameling van sieraden en/of antiek , bedoeld om bijvoorbeeld te beleggen. U ziet dat de wet hierin wel duidelijk is, echter geeft de wet tevens ruimte om die wet verschillend uit te leggen.

Ik vertrouw er op uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Joke Mourits
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15
www.erfzaken.nl
post@erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >