Uitruimen appartement na overlijden


24 maart 2015

Vraag nummer: 41950

Mijn moeder is overleden. Zij huurde een appt in een tehuis en dat moet worden leeggeruimd, op zeer korte termijn. Er is nog geen testament, geen exec.test. Benoemd. Kan het appt. Worden leeggeruimd. Het gaat alleen om een niet waardevolle inboedel. Daarnaast zullen de volgende bewoners wel overnamekosten gaan betalen. Wat te doen met dat geld? Kunnen de kinderen dit onderling regelen zonder notaris, zonder exec.test.? Er is vooralsnog onder de kinderen geen overeenstemming over benoemen exec.test. Of inschakelen notaris.

Antwoord:

Beste vraagsteller,

Indien er geen testament was met een executeursbenoeming is er geen executeur en kunnen de erfgenamen wel een gevolmachtigde benoemen. Ik neem aan dat er ook nog geen uitspraak door de erfgenamen is over een eventuele aanvaarding. Aangezien er sprake kan zijn van een negatieve nalatenschap zou ik dat eerst grondig uitzoeken. Belangrijk is dat de erfgenamen zich nog niet als erfgenaam gedragen. Inboedel opslaan, wegdoen in geval van geen waarde (maar dan wel onderbouwd, met foto's, korte beschrijving etc.) Daarnaast bij overname geen geld laten storten op een rekening van een erfgenaam maar UITSLUITEND op de ervenrekening. (na overlijden wordt de rekening van de overledene gewijzigd naar een rekening ten name van "de erven van..."
Pas als de erfgenamen op 1 lijn zitten kan van de geblokkeerde ervenrekening gebruik worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15


www.erfzaken.nl
post@erfzaken.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >