ececuteur houdt zich niet aan testament


24 juni 2017

Vraag nummer: 51091

Een buurvrouw van mij is overleden. Zij had een testament waarin vastgelegd een executeur. Nu weigert deze de verantwoordelijkheid te nemen het huis te ontruimen want zegt hij: er valt voor mij niets te halen, nadat hij het huis (huurhuis) heeft bekeken.
Op welke gronden mag een executeur zijn plichten zoals vastgelegd in een testament verzaken?

Antwoord:

De executeur dient eerst zijn taak nog te aanvaarden, het is niet duidelijk of deze persoon zijn taak heeft aanvaard. Een executeur is niet verplicht zijn taak aan te nemen, wanneer hij in een testament is genoemd. Indien de gewezen executeur wel zijn rol heeft aanvaard kan hij wel op zijn plichten worden gewezen.

Of de executeur in deze de plicht heeft tot ontruiming van de woning over te gaan valt niet 1,2,3, te zeggen. Ik kan daar geen uitspraak over doen omdat ik de situatie niet ken. Als buurvrouw heeft u hier ook weinig tot geen invloed op en ook geen belang bij.

Joke van Zoest
SCE Executeur. Estate- en Financieel Planner bij
Erfzaken
Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag

Tel: 070 321 0015
Mail: post@erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >