beeindiging huurtoeslag


31 december 2012

Vraag nummer: 33193

belastingplichtige woont zelfstandig een huurwoning.
Hij komt te overlijden en na de begrafenis zegt de familie de huur op bij de wbv.
Deze heeft een opzegtermijn van 4 weken.
Dus de huurverplichting loopt door tot 5 weken na het overlijden.
Ik ben van mening dat dit voortspruit uit de afgesloten huurovereenkomst en dat er dus recht op huursubsidie is tot de datum van oplevering van het apartement.
Nu wordt de huursubsidie beeindigd per overlijdensdatum.
Gaarne uw visie

bvd
J. Elbers

Antwoord:

Geachte heer Elbers,

Het klopt inderdaad dat de huurtoeslag (huursubsidie bestaat niet meer) onderdeel is van de persoonlijke toeslagen die de belastingdienst uitkeert. Wettelijk gezien stoppen de toeslagen na overlijden. De plichten van bv de huurwoning erven op dat moment over op de erfgenamen, zij hebben niet altijd recht op huurtoeslag.

Mijn visie is hier niet van belang, het feit dat de fiscale wetgever bepaalt dat de toeslagen eindigen op dag van overlijden is hier van toepassing.
Overigens is er een wettelijke bepaling dat de huurovereenkomst stopt per het einde van de maand volgend op de maand van overlijden, misschien dat u daar nog iets mee kunt richting de verhuurder. Een evt. borg moet de verhuurder ook terugbetalen aan de erfgenamen.

Het spijt me dat ik u niet beter kan berichten hieromtrent,

Met vriendelijke groet

Joke van Zoest FFP
www.nabestaandenplanner.nl
post@nabestaandenplanner.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >