auto na overlijden


3 maart 2014

Vraag nummer: 37544

indien mensen de erfenis weigeren, zij ook de auto niet op hun naam mogen en kunnen overschrijven, omdat zij dan de intentie kunnen wekken dat zij de erfenis wel aanvaarden.
>
> Ik kan nergens op internet vinden wat in dat geval te doen staat, in feite staat de auto dan jaren lang zonder eigenaar en betaalde verzekering / wegenbelasting (dit stopt na overlijden) op straat, zonder dat iemand er naar omkijkt?

Antwoord:

Geachte vraagsteller,

In dat geval zou ik wel overschrijven op een derde en eventueel verkopen. Let wel op dat er NIET op naam van een erfgenaam wordt overgeschreven, rijd er niet in en zorg dat in geval van verkoop de winst op de ervenrekening wordt geboekt. Goede afspraken die vastleggen over verkoopprijs enzovoort dragen allemaal bij aan zorgvuldigheid. De auto kan nu eenmaal niet te lang op naam van de overledene staan, dus er moet wel iets gebeuren. Het is van belang dat er niet wordt toe geeigend.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest FFP
www.erfzaken.nl
www.nabestaandenplanner.nl

post@erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >