Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

auto na overlijden

3 maart 2014

Vraag nummer: 37544

indien mensen de erfenis weigeren, zij ook de auto niet op hun naam mogen en kunnen overschrijven, omdat zij dan de intentie kunnen wekken dat zij de erfenis wel aanvaarden.
>
> Ik kan nergens op internet vinden wat in dat geval te doen staat, in feite staat de auto dan jaren lang zonder eigenaar en betaalde verzekering / wegenbelasting (dit stopt na overlijden) op straat, zonder dat iemand er naar omkijkt?

Antwoord:

Geachte vraagsteller,

In dat geval zou ik wel overschrijven op een derde en eventueel verkopen. Let wel op dat er NIET op naam van een erfgenaam wordt overgeschreven, rijd er niet in en zorg dat in geval van verkoop de winst op de ervenrekening wordt geboekt. Goede afspraken die vastleggen over verkoopprijs enzovoort dragen allemaal bij aan zorgvuldigheid. De auto kan nu eenmaal niet te lang op naam van de overledene staan, dus er moet wel iets gebeuren. Het is van belang dat er niet wordt toe geeigend.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest FFP
www.erfzaken.nl
www.nabestaandenplanner.nl

post@erfzaken.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 72 uur onder de vraag.

  • De service staat open voor particulieren, instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Joke Mourits en/of Levenszaken.

  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Kom ik in aanmerking voor een ANW uitkering na het overlijden van mijn echtgenoot? Ben ik na het overlijden van mijn partner verplicht de hypotheek af te lossen?". “Moeten we echt binnen 48 uur de kamer van onze overleden moeder overdragen? Vragen die betrekking hebben op individuele situaties kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend ­ bij Levenszaken terecht.

  • Zowel de vraag als het antwoord zijn en blijven openbaar, ook nadat uw vraag beantwoord is. Houdt u er rekening mee dat openbare sites zoals Uitvaart.nl in het algemeen en de adviesrubrieken in het bijzonder geïndexeerd worden door zoekmachines waardoor ook uw naam kan opduiken in Google. Staat het openbare karakter van de site u tegen, dan kunt u beter contact opnemen met Levenszaken voor een betaald privé-consult. Stuur hiervoor een e-mail naar post@levenszaken.nl.

Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar Uitvaart.nl en Joke Mourits wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder