wat móét de notaris doen en wat kan ik zelf


6 mei 2012

Vraag nummer: 28223

Geachte mevrouw,
Ook ik heb niet alle zaken afgehandeld na het overlijden van mijn man.En het vele jaren voor me uitgeschoven.
Wat ik wel heb gedaan in die tijd , is de belasting aangifte geregeld voor successie en betaald .
M.h.v. een accountant heb ik de boedel beschreven.
Ik heb een verklaring van erfrecht verkregen middels de notaris (zijn bureau bestaat inmiddels niet meer)(ik had toen ook een kind dat minderjarig was en de notaris heeft daarom indertijd contact gehad met de kantonrechter: ik later niet!)
ik heb ons huis en het huis van de ouders van mijn man(nu nog in leven) hetgeen ze voor de helft aan hem hadden geschonken, laten taxeren.
Maar toen ben ik afgehaakt.

Onze boedel is tamelijk complex en zelf heb ik daar inmiddels:-) veel zicht op.
Ik wil het graag af gaan handelen nu.
Maar wat kan ik zelf doen en wat moet ik verplicht door een notaris laten doen.
1. Kan ik bijvoorbeeld met de verklaring van erfrecht naar het kadaster of moet een willekeurige notaris dat regelen.
2. Moet daaraan voorafgaand een akte van verdeling gemaakt worden bij de notaris? of moet dat sowieso.

De eerste notaris die ik aarzelend via de mail benaderde met deze vragen , vertelde me dat ik een aanbetaling moest doen van 3000 euro en hij vervolgens bedrag x pr uur vroeg, maar hij vertelde me niet welke handelingen er plaats moesten vinden. En juist dat wil ik zo graag weten.

Ik vind het geen probleem wat dan ook te laten regelen tegen de kosten die normaal zijn. Maar ik wil wel erg graag weten wat ik moet láten doen en wat ik zelf kan voorbereiden. Wat betreft een mogelijke akte van verdeling ben ik zelf toch vele malen beter op de hoogte dan een buitenstaander en ik ben m.i. de persoon die de info aan moet dragen.

Kortom kunt u mij zeggen welke zaken ik verplicht ben te regelen en in welke volgorde en welke andere evt zaken raadzaam zijn.

het drukt al jaren op me en ik wil het graag gaan regelen.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U vraagt een aantal zaken tegelijkertijd en de situatie is mij niet(geheel)bekend. Ik kan u dus slechts een globaal antwoord geven waar u hopelijk weer mee verder kunt.
Het hoognodige na overlijden van uw echtgenoot is dus wel gedaan en de rest heeft u, tot op heden, laten "liggen".
Allereerst kan het van belang zijn wanneer uw man is overleden en of hij wel/geen testament had. Dit kan nl. een verschil maken in de zaken die echt noodzakelijk zijn. Normaliter kan de notaris die de akte van erfrecht destijds heeft afgehandeld de akte inschrijven in het kadaster. Daar kunnen kosten aan zijn verbonden. Nu dat notariskantoor niet meer bestaat moet u zoeken in het zgn. opvolgersarchief welke notaris nu deze akte in bewaring heeft: zie: http://www.notaris.nl/het-opvolgersarchief

Het is me niet duidelijk wat u verder wenst te regelen, het kan evengoed zijn dat er geen direct noodzakelijke zaken zijn. Als u zelf, voor uw geruststelling, een akte van verdeling wenst op te stellen dan kan dat, los van de noodzaak, altijd. U geeft zelf al aan dat u zelf goed aan kunt geven wat er bij de verdeling kwam/komt kijken, u heeft de aangifte successie nog en een boedelbeschrijving uit die tijd. U merkt terecht op dat u een uitleg van de notaris wenst over het te storten bedrag van € 3.000,-
U kunt nu kiezen om te shoppen bij verschillende notariskantoren of u kunt bij een bedrijf als het onze eerst een vrijblijvend gesprek aangaan, want ook prof. boedelafwikkelaars zouden u nu goed terzijde kunnen staan. Het is een keuze die bij u ligt, maar nogmaals, omdat ik het evt. testament en ook de positie van de geschonken woning van uw schoonouders niet ken, kan ik u helaas niet via deze weg een pasklaar antwoord geven.

Ik hoop u toch wat op weg geholpen te hebben.

Met een vriendelijke groet,

Joke van Zoest FFP
Nabestaandenplanner

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn