Vraag over buitenlandse erfenis


30 juni 2016

Vraag nummer: 46620

Een tante van mij is op 2 juni j.l overleden in Vancouver, BC. Canada. Ze heeft daar vanaf 1957 gewoond en gewerkt. Ze had een woning en die wordt voor ons opgeleverd in samenwerking met een bevriende buurvrouw aldaar. We weten niet veel van het leven van deze tante in Vancouver. Ik ben de enige die haar daar 2x bezocht heeft!!! Nu is er een trustee aangesteld om e.e.a. met de belasting en eventuele schulden en de crematie te regelen voor ons. Mijn moeder is de enige zus die nog in leven is. Hun broer is in 84 overleden. Hij was toen getrouwd en heeft 2 kids. Mijn moeder heeft 3 kids, waaronder ik!!! De trustee zegt dat het hele onderzoek omtrent de nalatenschap wel 18 tot 24 maanden gaat duren!!! Is dat normaal? M'n moeder kan tegen die tjd wel dood zijn. Die is nu oo al bijna 80!?! Moet ik iets anders doen hier in Holland. Het gaat om een groot geldbedrag, wat tante opgespaard heeft!!! Is mijn moeder als enige erfgenaam, of komen de kids van de overleden broer ook in aanmerking? Welke rechtsgang moet ik volgen? De Canadese of de Hollandse wet??? Er zit nogal een prijskaartje aan wat de Trustee in Vancouver voor ons wil doen!!! Crematie en asverstrooiing aldaar 2000 euro!!! Hun loon is een percentage van 75000 Canadese Dollars!!! Dat lijkt me een leuk uurloon!!! Tante heeft geen uitvaartverzekering maar ja, nu blijkt toch wel een aardige duit op de bank!!! Dus mijn moeder zal geen rekening krijgen daarvoor, maar alles wordt wel dik afgetrokken van het geldbedrag op de bank!!!

Moet ik met de Canadezen genoegen nemen??? Geen testament, tante is nooit getrouwd geweest en heeft ook geen kids!!! Kortweg gezegd. Kan e.e.a. sneller en goedkoper geregeld worden door iemand hier in Holland???

Antwoord:

Beste vraagsteller,

Hier spelen enkele zaken. Ten eerste speelt de nationaliteit van uw tante een rol. Als zij de Hollandse nationaliteit niet meer bezit, zal de erfenis worden afgewikkeld zoals deze in Vancouver geldt.

Als uw tante de Nederlandse nationaliteit nog wel had is de vraag of de nalatenschap vererft volgens de regels van buitenlands of Nederlands erfrecht. De verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht zijn in dat geval van toepassing. Uw vraag is niet makkelijk langs deze online weg te beantwoorden.

U kunt het beste een deskundige raadplegen en u kunt natuurlijk ook gewoon met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15
Email: post@erfzaken.nl
www.erfzaken.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE