verwerpen erfenis van ouders


26 februari 2014

Vraag nummer: 37493

moeder is overleden, er zijn vader en 2 kinderen , het erfgoed is 50% dit is het deel van moeder, daar zou nu belasting over moeten worden betaald over het erfdeel van de kinderen door vader, als de kinderen het erfgoed van moeder nu verwerpen wat gebeurd er dan mee en wat als vader komt te overlijden hebben ze dan toch nog recht op het erfgoed van vader en moeder.

Antwoord:

Geachte vraagsteller,

Over het verwerpen moet niet te makkelijk worden gedacht, immers, wanneer de kinderen verwerpen treden diens kinderen in hun plaats (plaatsvervulling) Zijn de kleinkinderen minderjarig dan is verwerpen vaak niet eens mogelijk, omdat de rechter daarvoor toestemming moet geven.

Ik vraag me af wat het voordeel voor u zal zijn m.b.t. het verwerpen? Is dat de besparing van erfbelasting? In geval verwerpen zegt de wet namelijk dat er nooit minder erfbelasting verschuldigd zou zijn dan ware er niet verworpen. Dit is een fictie in de wet. Verwerpen als reden om erfbelasting te ontlopen is dus niet mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
SCE Executeur, Estate en Financieel Planner
www.erfzaken.nl
www.nabestaandenplanner.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >