Verklaring van erfrecht verplicht?


10 oktober 2013

Vraag nummer: 35895

Mijn vader is overleden. Mijn moeder leeft nog. Er is een oud testament op het langstleven en de bankrekening staat op beider naam.
Het banksaldo is rond 20.000 euro. De bank vraagt om een verklaring van erfrecht. Dit brengt notariskosten met zich mee. Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Antwoord:

De bank kan om een verklaring van erfrecht vragen.Echter is er onderling tussen de banken afgesproken dat men niet om een verklaring van erfrecht vraagt indien:
de overledene was gehuwd of geregistreerd partner was en er is geen testament. In dat geval geldt namelijk de wettelijke verdeling en kan de bank m.b.v. een kopie trouwboekje en het bewijs dat er geen testament is (afschrift van het centraal testamenten register) weten wie er gerechtigd is tot de bankrekening, nl. de partner.

In uw situatie is dus van belang of er wel/geen testament is opgemaakt.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest FFP
www.nabestaandenplanner.nl
post@nabestaandenplanner.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >