uitvaartkosten uit nalatenschapsgelden


18 november 2019

Vraag nummer: 59233

Beste mevrouw,
Mag ik u het volgende voorleggen? Ik ben alleenstaand, heb geen uitvaartverzekering afgesloten en geen spaargeld. Acht jaar geleden kreeg ik de diagnose kanker en ik moet nu leven op een uitkering, waardoor ik door de jaren heen inmiddels het spaargeld dat ik bezat, heb opgesoupeerd. Mijn testament is gedeponeerd bij een notaris, waarin ik nadrukkelijk mijn familieleden heb uitgesloten van mijn nalatenschap. Ik heb geen ouders meer, noch broers of zussen. Wel heb ik een aantal goede vrienden, waarvoor legaten zijn opgenomen in het testament. Ik heb dus geen liggende gelden (zoals dat naar ik meen wordt genoemd), maar mijn antiek- en kunstverzamelingen hebben een taxatiewaarde van 80.000 euro. Het ligt in de bedoeling dat de inboedel (m.u.v. de legaten) wordt verkocht, waarbij de opbrengst over een aantal goede doelen wordt verdeeld. Nu vraag ik mij af: kan ik met een gerust hart ervan uitgaan dat mijn uitvaart kan worden vergoed uit mijn 'nalatenschapsgelden'? Ik zou namelijk niet willen dat genoemde familieleden, met wie ik geen contact meer onderhoud, weliswaar zijn uitgesloten van enige erfenis, maar wel zouden moeten 'opdraaien' voor mijn uitvaart. Ik hoop mijn dilemma duidelijk te hebben uiteengezet en wil u alvast danken voor uw reactie. Met vriendelijke groet, L.

Antwoord:

Beste Vraagsteller,

In feite hoort uw vraag thuis in de juridische rubriek van deze website. Vele van dit soort vragen kunt u vinden in de subrubriek https://www.uitvaart.nl/juridisch/overige/kosten-uitvaart
In bijvoorbeeld vraag 27336 is veel uitleg gegeven door mr. Van der Putten over allerlei aspecten van de kosten van de uitvaart.

Ook kunt u informatie vinden in de adviesrubriek over verzekeringen door Evert de Niet: https://www.uitvaart.nl/verzekeringen/geen-verzekering/wie-moet-betalen

Wat ik wel weet is dat degene die opdracht geeft tot de uitvaart, opdraait voor de kosten. Kosten kunnen wel worden verrekend met de nalatenschap. Maar hoe dit precies juridisch in elkaar steekt in uw geval zou ik of nagaan door uw vraag voor te leggen in de juridische rubriek van deze website ofwel bij uw notaris. U kunt ook de notaristelefoon bellen: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut).

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Wia Snijder
Nunazorg
www.nunazorg.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE