hypotheek na overlijden partner


19 november 2019

Vraag nummer: 59247

Ik heb twee vragen:
- Mág een hypotheekverstrekker iemand verplichten om (na het overlijden van de partner, waarmee hij/zij een huis heeft gekocht die op beider namen stond en nu op naam van de langstlevende gezet moet worden) documenten aan te leveren op grond waarvan de hypotheekverstrekker middels een toets wil beoordelen of de hypotheek nog past bij de nieuwe financiële situatie omdat er wellicht minder inkomen is?
- Wanneer de nog levende partner besluit de documenten op te sturen, mag een hypotheekverstrekker dan op grond van hun daardoor verkregen inzicht in de nu nieuwe financiële situatie besluiten dat de hypotheek moet worden afgelost middels bijvoorbeeld verkoop? Dit terwijl de nog in leven zijnde partner van mening is dat hij/zij de hypotheek nog kan blijven betalen en maandelijks zijn hypotheek ook nog steeds gewoon betaalt.

Antwoord:

Beste Vraagsteller,

Op deze website kunt u in de infotheek algemene informatie vinden over overlijden en geldzaken, zie subrubriek over hypotheek en schulden: https://www.uitvaart.nl/infotheek/geldzaken-na-overlijden

Daarnaast kunt u uw vraag even aan uw of een notaris voorleggen. U kunt gebruik maken van de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 14:00 uur.

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Wia Snijder
Nunazorg
www.nunazorg.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE