Behoort 'bloot' eigendom van woning die in vruchtgebruik is bij stiefouder tot nalatenschap overleden broer


27 december 2018

Vraag nummer: 56992

Mijn broer is overleden. Hij had geen partner en kinderen. Als nabestaanden (broers en zudden)staan wij voor de vraag of het in ons geval het verstandigst is beneficiair te aanvaarden. We proberen zijn schulden en vermogen in kaart te brengen. Kapitaal op bankrekeningen en dergelijke is er niet. Hij heeft wel door testament van wijlen mijn vader een deel 'bloot eigendom' van een woning verkregen, dat door stiefouder in vruchtgebruik is en dus niet ten gelde kan komen. De vraag nu is: telt dit 'blote'eigendom mee in vermogen van mijn broer? In geval dat dit zo is: hoe dan wel wanneer moet dit dan ten gelde worden gemaakt? met dank!

Antwoord:

Beste Vraagsteller,

Uw vraag is me duidelijk, maar laat zich niet online beantwoorden. Hoe het Bloot Eigendom en de waarde daarvan vererven en gewaardeerd dienen te worden hangt af van de fiscale status van het Bloot Eigendom. U dient dus te bezien hoe het Bloot Eigendom de afgelopen jaren is opgenomen in de fiscale aangifte van uw overleden broer.

Het kan ook zijn dat er sprake is geweest van defiscalisering van het Vruchtgebruik, in dat geval is de Bloot Eigendomswaarde niet belast geweest bij uw broer. U moet de gegevens dus echt uit de aangifte halen. In geval van defiscalisatie telt de waarde niet mee in de nalatenschap van uw broer (in dat geval is de totale waarde belast geweest bij de stiefouder)


Na overlijden van de vruchtgebruiker valt het Bloot Eigendom vrij in volledig eigendom van de Bloot eigenaren. Voor het deel van het Bloot Eigendom van uw overleden broer vererft dit naar zijn erfgenamen.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15
Email: post@erfzaken.nl
www.erfzaken.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >