Meer belasting schoonkind?


8 november 2014

Vraag nummer: 40545

L.S.,
Stel: iemand heeft 2 kinderen, beiden getrouwd. Bij testament bepaald de ouder dat schoondochter/-zoon zal erven, indien diens partner(cq kind van de erflater) eerder komt te overlijden dan de erflater zelf. Ofwel het schoonkind treedt dan in de rechten van de overleden partner. Geen voorkeur, dus het betreft beide schoonkinderen(mits nog duurzaam samen op moment overlijden partner).
a) acht u dat een verstandig besluit, er van uitgaande dat de erflater dat zo wenst?
b) zal dat schoonkind -indien de partner inderdaad eerder is overleden dan diens vader/moeder- bij ontvangst van een dergelijke erfenis meer belasting moeten betalen dan de partner(indien de partner nog had geleefd en geerft)?

Antwoord:

Geachte vraagsteller,

de antwoorden op uw vragen:
a. Dit is lastig aan te geven omdat we de gehele situatie niet kennen. Dergelijke vragen laten zich op internet niet makkelijk beantwoorden. Alles hangt af van de totale situatie, vermogensvorming, evt. huwelijksvoorwaarden, testamenten etc.
b. Nee, in de regel blijft het belastingtarief hetzelfde, het schoonkind wordt gezien als kind.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
SCE-executeur, financieel- en estate planner
www.erfzaken.nl
post@erfzaken.nl

Erfzaken, je kunt het niet nalaten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >