Uitvaardposito eigen vermogen


2 augustus 2020

Vraag nummer: 61299

Valt het geld dat gestort wordt als uitvaartdeposito onder het begrip " eigen vermogen " voor wat betreft
A. Sociale dienst uitkering
B. Huurtoeslag
C. Zorgtoeslag
D. Aanvulling aow

Vr.gr.

Antwoord:

Beste vraagsteller,

Uw vraag is mij niet helemaal duidelijk. Door het storten van een geldbedrag in een uitvaartdeposito wordt een vermogen opgebouwd om bij overlijden een uitvaart te kunnen bekostigen. Ik ga ervan uit dat uw vraag is of dit vermogen mede bepalend is voor een uitkering, toeslag of AOW.

Er geldt een vermogensvrijstelling voor de inkomstenbelasting, een vermogenstoets voor de bijstand, een maximaal vermogen voor een toeslag en uw vermogen is ook van belang om in aanmerking te komen voor een aanvullende AOW uitkering. In algemene zin is het antwoord op uw vraag dus ja: een uitvaartdeposito telt mee in heb begrip vermogen. Maar in welke mate en wat de vrijstellingen zijn is per regeling anders.
Als u meer wilt weten over de gevolgen van een uitvaartdeposito kunt u het beste informatie inwinnen bij de betreffende instanties. Waarschijnlijk zullen zij vragen om uw Burgerservicenummer, het is handig als u dat bij de hand hebt.
Voor inkomstenbelasting en de verschillende toeslagen kunt u terecht bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl). De Belasting Telefoon, 0800 – 0543, is gratis en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie over een aanvullende aow uitkering kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekerings Bank (www.svb.nl). Hoe u dat kunt doen vindt u op hun website.
Voor vragen over de gevolgen van een vermogen op een uitkering kunt u bij uw gemeente terecht.

Ik schrik van de vele regels en de verschillende instanties die geraadpleegd dienen te worden om een volledig antwoord op uw vraag te kunnen geven. Ik wens u hierbij heel veel succes en geduld toe.


Met vriendelijke groet,
Wia Snijder
Nunazorg
www.nunazorg.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >