Spaarrekeningen kinderen.


4 april 2012

Vraag nummer: 28040

Hallo, joke en Wendy,

De vader van m'n kinderen is 5 weken geleden overleden. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Wij hebben de erfenis benificair aanvaard. Mag ik geld afhalen van de spaarrekeningen van de kinderen, zonder dat ik daar mee in de problemen kom? Hij had schulden. Nog tips waar ik tegemoetkomingen kan aan vragen. Ik heb geen recht op Anw. Kinderen wel op halfwezenuitkering maar word meteen gekort op mijn wwb uitkering. Ook het hele kleine pensioen wat ik krijg (25 euro p/m) word er af gehaald. Dus al met al valt er een financieel gat of alles al niet genoeg was pfffff..... De kinderen zijn 8 en 14 jaar. Met vriendelijke groet e Lambregts

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet wanneer uw ex-partner is overleden, die datum kan mogelijk van invloed zijn op het geheel.
Per 1 januari 2012 is er veel veranderd rondom de inkomenstoetsen voor de WWB. Ik verwijs u volledigheidshalve naar de volgende link:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/12/21/wat-is-er-veranderd-in-de-wet-werk-en-bijstand.html

Kopieer deze link in zijn geheel in uw browser.
Het lijkt mij verstandig een afspraak te maken met uw contactpersoon bij de gemeente om e.e.a. eens goed door te praten en te zien waar u mogelijk wel/geen recht op heeft. Het is voor ons niet mogelijk om uw vraag echt gericht te beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de volgende zaken:

Ontving u alimentatie voor het overlijden
de leeftijd van uw kinderen etc.
overige inkomstenbronnen
uw leeftijd

Ik wens u hoedanook hel veel sterkte met dit alles toe.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
Nabestaandenplanner

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >