Hoogte postuum loon


29 januari 2016

Vraag nummer: 45051

In het artikel http://www.uitvaart.nl/infotheek/kosten-uitvaart/overige-financiering/overlijdensuitkering-werkgever, wordt aangegeven dat de werkgever ook verplicht is om vakantietoeslag (8%) te berekenen over de onbelaste overlijdensuitkering welke maximaal 3 maanden mag zijn. in de wettekst (674 BW)wordt hierover geen uitspraak gedaan. Op basis van welke jurisprudentie is derhalve een claim van uit te keren vakantietoeslag over overlijdensuitkering te onderbouwen?

Antwoord:

Art 674 van het BW heeft het over loon van de overledene. Onder loon wordt verstaan het loon zoals dat in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, het vakantiegeld behoort daartoe.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15
www.erfzaken.nl
post@erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >