ervenrekening op naam


25 juni 2016

Vraag nummer: 46566

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden en in haar testament heeft ze verklaard dat de kleinkinderen van een overleden zoon niet in aanmerking kan komen voor een erfenis. Juridisch bestaat evenwel de mogelijkheid dat de kleinkinderen alsnog hun deel opeisen. De overige kinderen willen nu voor de zekerheid dit deel apart houden van de erfenis en op de ervenrekening laten staan. Indien na 5 jaar niets wordt opgeeist kan dit deel weer uitgekeerd worden aan de overige kinderen. Vraag:
moet de ervenrekening op naam van alle kinderen staan en hoe zit het met de erfbelasting?

Antwoord:

Beste Vraagsteller,

Het is inderdaad verstandig om de zogenaamde legitieme portie op de ervenrekening te laten staan totdat de termijn van 5 jaar is verstreken. Bereken de legitieme portie wel op de juiste manier, waarbij u uitgaat van de legitieme portie van de overleden zoon. (zijn kinderen delen immers zijn deel)De ervenrekening blijft op naam van de erven staan en de gezamenlijke erven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bankkosten.

Over de aangifte erfbelasting het volgende. Ik zou aangifte doen alsof er geen vererving aan de overleden zoon of diens kinderen, plaatsvind. U telt dus dat deel bij de andere erfgenamen en daar betaalt u erfbelasting over. Wellicht dient er dan, na opeisen, opnieuw aangifte te worden gedaan of (indien de aanslag reeds definitief is op dat moment) een verzoek te worden gedaan aan de belastingdienst om herziening van de aangifte. U volgt dus nu de situatie zoals deze nu bekend is.

Indien u nog vragen heeft aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15
Email: post@erfzaken.nl
www.erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >