erfbelasting overlijdensuitkering


19 februari 2020

Vraag nummer: 60095

is er erfbelasting verschuldigd
voor de erfgenamen over de
overlijdensuitkering van een
familielid , die nog in loondienst was . De erfgenamen
vallen in groep 3 .
De uitkering is belastingvrij ont-
vangen
met vriendelijke dank

Antwoord:

Beste vraagsteller,

Een overlijdensuitkering van een werkgever valt buiten de erfbelasting.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website: https://www.uitvaart.nl/infotheek/geldzaken-na-overlijden/inkomen-en-overlijden/eenmalige-uitkering-werkgever.
U kunt eventueel ook informatie opvragen bij de Belastingdienst, telefoon 0800-0543.

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Wia Snijder
Nunazorg
www.nunazorg.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >