Belastingen


14 oktober 2014

Vraag nummer: 40238

Hoe wordt de belastingdienst voor de inkomstenbelasting geïnformeerd? Hoe die voor de gemeentelijke belastingen, waterschap e.d. heffingen i.v.m. het teruggaan van een 2 persoonshuishouden naar een 1 persoonshuishouden?

Antwoord:

Beste Vraagsteller,

De gemeente informeert de Belastingdienst na de melding van het overlijden. Ook de Gemeentelijke belastingdiensten verwerken de melding van overlijden automatisch. Veel zaken worden automatisch gewijzigd en/of stopgezet, zoals de toeslagen e.d.
Voor de inkomstenbelasting ontvangen de nabestaanden een zogenaamd F-biljet om de belastingaangifte over het jaar van overlijden in te dienen. Heeft u niets ontvangen of is iets niet duidelijk, contacteer dan de desbetreffende dienst.

Met vriendelijke groet,

Joke van Zoest
SCE-executeur, financieel- en estate planner
www.erfzaken.nl
post@erfzaken.nl

Erfzaken, je kunt het niet nalaten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >