Wie betaalt de kosten van een uitvaart


14 januari 2019

Vraag nummer: 57102

Overledene woonde 22 jaar samen met mijn moeder. Niet gehuwd, geen geregistreerd partnerschap. Alleen samenlevingscontract. Adres enige zoon overledene was en is nog niet bekend. Ergens in Spanje. Moeder heeft uitvaart geregeld. Begrafenispolis was niet toereikend. Meerkosten zouden worden betaald van rekening overledene volgens uitvaartonderneming.
Zoon is te weten gekomen, dat zijn vader overleden is en heeft de bankrekening van zijn vader laten blokkeren door een notaris.
Bank weigert nu te betalen.
Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Antwoord:

Beste Vraagsteller,

De vraag die u stelt laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Het antwoord is afhankelijk van een aantal zaken. Was de geblokkeerde rekening een en/of rekening? Dan is de vraag of de rekening zomaar geblokkeerd kan worden? Ik zou de bank hierover contacteren, het samenlevingscontract kan hierbij van belang zijn. Verder kunt u via de bank wellicht vernemen welke notaris dit dossier namens zoon in behandeling heeft en via de notaris met de zoon communiceren, dan wel via die notaris de contactgegevens van de zoon verkrijgen.

De opdrachtgever van de uitvaart blijft verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaart. Echter is de uitvaart ook een kostenpost van de nalatenschap. Uw moeder kan daarom de factuur voor de uitvaart indienen bij de bank met het verzoek aan de bank de factuur te betalen. (let op; Er dient dan wel voldoende saldo op de rekening te staan)
Dat de rekening geblokkeerd is doet er niet toe, de bank kan voor betaling van de uitvaartfactuur zorgen. Advies: contact met de bank opnemen.

Hartelijke groet,

Joke (van Zoest) Mourits
sce executeur, estate- en financieel planner

erfzaken
platinaweg 25
2544 ez den haag
tel 070 321 00 15


www.erfzaken.nl
post@erfzaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >