bankrekening nog steeds op naam overledene


19 maart 2012

Vraag nummer: 27866

Geachte experts,
Mijn lieve vrouw is drie jaar geleden overleden. Het begint me nu te irriteren dat de rekening nog steeds ook op naam van erven van haar staat. Dus ik en/of erven van mijn vrouw. Begrijpt u?

Kan dat niet veranderen, ik vind het werkelijk zo vervelend.

Heer A.M. Merks

Antwoord:

Geachte heer Merks,

Na een overlijden veranderd de bank de naam van de rekeninghouder in "de erven van...". Wettelijk gezien komt het bezit na overlijden aan de erfgenamen toe. Er zijn een aantal mogelijkheden om uw en/of rekening op uw naam alleen te doen zetten, te weten:

Indien u was gehuwd en er was geen testament geldt in Nederland de zgn wettelijke verdeling. Banken hoeven sinds kort niet zondermeer een verklaring van erfrecht te ontvangen indien de wettelijke verdeling geldt. U kunt bij uw bank informeren naar een formulier voor omzetten van uw en/of rekening naar een rekening op uw naam.

Indien u was gehuwd (of samenwoonde) en uw vrouw had wel een testament dan zal er uiteindelijk een verklaring van erfrecht verlangd worden om aan te tonen wie de erfgenamen zijn. Voor een verklaring van erfrecht kunt u zich tot een notaris wenden.

Ik hoop dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Met vriendelijke groet

Joke van Zoest

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >