Tijden van begraven

Op gemeentelijke begraafplaatsen kan begraven worden van maandag tot en met zaterdag. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijk begraafplaats geen gelegenheid te geven tot begraven. Voor bijzondere begraafplaatsen gelden voornoemde regels niet.